• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uslovi za upis

PRVI CIKLUS STUDIJA (240 ECTS)  NAUČNA OBLAST: UPRAVA

   Prvi ciklus studija na Fakultetu za upravu organizira se i izvodi u skladu sa Pravilima studiranja za I ciklus studija na Fakultetu za upravu i Univerziteta u Sarajevu, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, i u skladu sa pravilima zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS).

  Odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem prvog ciklusa studija na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu dobija se se zvanje bachelora uprave. Bachelori uprave su osposobljeni za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u drugim institucijama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju i drugim organizacijskim i rukovodećim poslovima.

Fakultet za upravu, kao bazna institucija za formiranje novih akademskih generacija sposobnih za podržavanje reformskih programa i projekata u oblasti javnog i privatnog sektora, uprave Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, uvođenjem četverogodišnjeg prvog ciklus studija, opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BiH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta u upravnom i poslovnom smislu.

Nastava na studijskom programu uprava na I ciklusu studija u prve tri godine se odvija po istovjetnom nastavnom planu i programu za sve studente. U sedmom i osmom semestru (IV godini studija) studenti se mogu odlučiti između tri smjera: smjer “Uprave”, smjer “Poslovne uprave” i smjer “E-uprave”.

Ciljevi studija:

Studijski program Uprava sa tri smjera: uprava, poslovna uprava i e-uprava treba da obezbijedi visok nivo stručnih znanja, metodološke osposobljenosti i stručnih kompetencija koji će osigurati kvalitetno i profesionalno uključivanje u rad državnih organa uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima, profesionalni rad u privatnim firmama, stručno operativnih poslova, poslova pripreme i izrade biznis planova i projekata, pripreme, izrade i praćenja budžetskih planova, upravljanje ljudskim resursima, razvoja informacijskih sistema, samostalno artikuliranje politike i ciljeva informatizacije u bilo kom organu uprave, primjena osnovnog koncepta u oblasti upravljanja IT tehnologijama u cilju pripreme prijedloga, planova i strategija uvođenja sistema e-uprave.

Dugoročno, Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu opredjeljuje se za:

 • organizaciju, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u oblasti uprave;
 • visokostručno i istraživačko osposobljavanje mladih stručnjaka, studenata, istraživača kroz edukaciju i praksu, te druge aktivnosti (specijalističke i druge seminare, radionice, tribine, naučne i javne rasprave, sastanke, kongrese, skupove itd.);
 • edukaciju, praktičan rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i programa s ciljem uvođenja prakse institucija EU u oblasti uprave;
 • provođenje analiza i istraživanja uprave, te publikaciju i ediciju sprovedenih aktivnosti;
 • akademsko i stručno učestvovanje u predstojećoj primjeni pravne stečevine EU (acquis communitaire) i donošenju zakonske regulative;
 • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, fakultetima, institutima i drugim organizacijama, iz svoje i srodnih oblasti djelovanja;
 • provođenje i rad na svim domaćim i međunarodnim projektima kojima seosigurava, i promoviše stvaranje kvalitetnog, stručnog, profesionalnog, transparentnog javnog i privatnog sektora;
 • jačanje vladavine prava, pravne države, slobodne i tržišne konkurencije u savremenim uslovima kapitalizma i demokratije;
 • sva druga djelovanja i aktivnosti koja doprinose razvoju i unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja.

Uslovi za upis

Pravo upisa na prvi ciklus studija imaju svi kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom. Konkurs za upis na I ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka izvođenja nastave. Nastava se izvodi na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, prema Nastavnom planu i programu u obliku predavanja, konsultacija, naučnoistraživačkih i teorijskih seminarskih radova, stručnih projekata i drugo

Potrebna dokumentacija

Dokumenti potrebni za upis studenta na redovni ili vanredni studij na Fakultetu za upravu u Sarajevu su:

 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole (I, II, III i IV razred)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Dvije fotografije za Index dimenzija 4×6 cm
 • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)

Cijena studija

Cijena školarine za jednu godinu studija je 2500 KM. 

Ovaj iznos je moguće platiti u ratama.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial