• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Diploma

Odbranom završnog/doktorskog  rada odnosno okončanjem trećeg ciklusa studija (180 ECTS) na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe se zvanje DOKTOR UPRAVNIH NAUKA

Nakon završetka studija doktor upravnih nauka pokazuje  najviše naučne dosege u nauci o upravi, najšire  teorijsko poznavanje predmeta naučnog istraživanja   i  najviše je  moguće obrazovan specijalist u užoj naučnoj oblasti. Doktor upravnih  nauka  mora imati sposobnost provoditi dalja samostalna i timska istraživanja, te svoje naučne stavove predstaviti u  razumljivom i visoko stručnom usmenom i pismenom obliku.

Doktor upravnih nauka ima razvijenu svijest i poštivanje standarda kvaliteta u vlastitom području, sposobnost razlikovanja važnih i nevažnih problema istraživanja u teorijskim, praktičnim i kreativnim sferama, razumijevanje šireg društvenog značaja vlastitih istraživačkih aktivnosti kroz  rasprostranjenost naučnih ideja u internacionalnom kontekstu. Takođe, kandidat razvija svijest o pravima drugih istraživača i drugih osoba koje se bave istraživanjima i daju doprinos unapređenju naučne teorije, te akceptira i primjenjuje etičke uzuse u poštivanju autorska prava, pravo intelektualne svojine, povjerljivosti informacija  itd.),

Procese u konkretnom upravnom okruženju doktor upravnih nauka tumači u teorijskoj ravni doprinoseći razvoju teorije uprave, nauke o upravi i drugih upravnih disciplina. Kroz javnu prezentaciju i stalnu samoevaluaciju teorijskih rezultata svoga rada, kandidat kontinuirano valorizira, afirmira i aplicira ove rezultate u konkretnoj društvenoj praksi

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial