• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

O studiju na daljinu

 

 

Neophodnost obrazovanje danas predstavlja uslov opstanka i razvoja kako pojedinca tako I zajednice. U oblasti upravnih nauka značaj obrazovanja je u proporcionalnoj srazmjeri sa organizacionim razvojem same države.

Ovaj vid edukacije je rapidno dobio na značaju u moderno doba, kada je radni dan svakog uposlenika došao do maksimuma.Tada je postalo jasno da student nema vremena za redovno pohađanje nastave tokom dana i da obavlja radne zadatke sa posla.

Velika većina svjetski poznatih univerziteta dio svojih programa koncipira u obliku učenja na daljinu, a neki su izrasli fokusirajući se isključivo na učenje na daljinu. Savremene okolnosti u životu zaposlenog studenta navode na promjenu mjesta pa i države rada, promjene posla zbog boljih finansijskih uslova, promenljivog radnog vremena, velikog broja sastanaka i poslovnih putovanja, rada na terenu, sve zajedno navodi na neophodnost jednog savremenog pristupa studiju koji odgovara studiju učenja na daljinu. Tako da imamo studenata koji žive hiljadama kilometara odvojeni od našeg fakulteta ali uredno obavljaju svoje dužnosti I studiraju u roku. Tome se mora dodati da ti student dolaze na ispit koji se obavlja u prostorijama fakulteta.

Studij učenje na daljinu postaje veoma atraktivan za slijedeće grupe studenata:

  • nezaposleni odrasli ljudi (sa potrebom sticanja tržišno korisnih stručnih znanja)
  • zaposlenih ljudi sa srednjom stručnom spremom (sa potrebom nastavka obrazovanja)
  • zaposlenih sa visokom stručnom spremom (sa potrebom inoviranja i nadogradnje postojećih znanja)

Fakultet za upravu objavljuje poziv na upis studenata na studij Učenja na daljinu DL-distance learning od studijske 2014/2015.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial