• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Organizacija javnog sektora

Šifra predmeta: PA-I-1-8/o
Naziv predmeta: ORGANIZACIJA JAVNOG SEKTORA
Nosilac: Doc.dr Dževad Šašić 
Nivo: prvi ciklus studija Godina: I Semestar: II

Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni Broj sati sedmično: 3+2 Ukupan broj sati: 75

CILJ PREDMETA
Osnovni cilj izučavanja predmeta Organizacija javnog sektora je da studenti dodiplomskog studija savladaju osnovne principe organizacije u javnom sektoru.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial