• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Naučno istraživački rad

Pored primarne visokoobrazovne djelatnosti i pružanja različitih edukacijskih vidova stručnih osposobljavanja uposlenicima u javnoj upravi, Fakultet za upravu u Sarajevu bavi se i izdavačkom djelatnošću, čime favorizuje rad bosanskohercegovačkih akademskih i dr. naučnih radnika te doprinosi unaprijeđenju visokog obrazovanja u BiH.

Naučnaslovnanoistraživačka djelatnost fakulteta obuhvata pripremu, realizaciju i evaluaciju naučnih i stručnih projekata, kao i implementaciju njihovih rezultata.
Fakultet obavlja naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke, unaprijeđenja djelatnosti visokog obrazovanja i popularizacije nauke.  Naučni rad na Fakultetu za upravu ostvaruje se kroz osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja. Fakultet za upravu objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad.

Fakultet sarađuje u organizovanju i ostvarivanju naučnog rada sa ostalim članicama Univerziteta u Sarajevu, naučno-istraživačkim organizacijama i institucijama koje se bave obrazovanjem u zemlji i inostranstvu.

Naučno-istraživački rad Fakulteta obezbjeđuje istraživanje, rezultate i implementaciju savremenih teorijskih i praktičnih postulata iz oblasti upravnih nauka. Fakultet organizuje i sprovodi i naučno-istraživački rad interdisciplinarnog karaktera.

U planiranju, organizaciji i obavljanju naučno-istraživačkog rada Fakultet za javnu upravu polazi od rezultata savremenih istraživanja u oblasti nauke i obrazovanja. Primarno orjentisan na obrazovanje, Fakultet se bavi naučno-istraživačkim radom prevashodno u oblasti upravnih nauka, kao i naučno-istraživačkim radom u oblasti drugih nauka čiji se rezultati mogu implementirati u razvoju obrazovanja,

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial