• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Vodič kroz fakultet

Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu permanentno prati najnovije naučne tokove i dostignuća te ih probližava svojim studentima. Fakultet pruža odlične uslove studiranja, savremeno opremljene učionice, biblioteku sa čitaonicom, kabinet informatike,kafeteriju, parking i tako dalje u centru Vogošće, 8 kilometara udaljen od centra Sarajeva.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial