+387 33 553 837

Studenti

51

Student je polaznik fakulteta. Status studenta stiče se upisom na fakultet a dokazuje se odgovarajućom studentskom ispravom (npr. indeksom). Status studenta gubi se po završetku studija, kad se osoba ispiše sa fakulteta, kad je isključena sa studija po postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom univerziteta, kad…

Više

Studij

224

Fakultet za upravu organizira i izvodi I ciklus studija iz naučne i stručne oblasti “Uprava”, za koju je i akreditiran. Kroz prvi ciklus studija Fakultet se opredjeljuje da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretka BiH u ispunjenu evropskih zahtjeva i prioriteta. Nastavni plan i program po kojem se radi…

Više

Cjeloživotno učenje

108

    Pod pojmom Cjeloživotnog učenju se misli na svaku aktivnost učenja tokom "cijeloga života" radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru ličnog - profesionalnog djelovanja. To se odnosi na učenje u svim životnim dobima od rane mladosti do starosti a i u svim oblicima formalnog, neformalnog itd. S…

Više

Naučno istraživački rad

201

Pored primarne visokoobrazovne djelatnosti i pružanja različitih edukacijskih vidova stručnih osposobljavanja uposlenicima u javnoj upravi, Fakultet za upravu u Sarajevu bavi se i izdavačkom djelatnošću, čime favorizuje rad bosanskohercegovačkih akademskih i dr. naučnih radnika te doprinosi unaprijeđenju visokog obrazovanja u BiH. Naučnoistraživačka djelatnost fakulteta obuhvata pripremu, realizaciju i evaluaciju naučnih…

Više

O fakultetu

204

U zapadnoevropskim i drugim razvijenim zemljama svijeta konstantno raste interes za praktično funkcionisanje i naučno istraživanje uprave, sfere države čija se funkcija sastoji u izvršavanju zakona i vođenju politike države u okvirima smjernica i kontrole vlade, iz razloga društvenog i političkog razvoja te povećanog broja i složenosti zahtjeva koji se prema državi upućuju od strane pojedinaca, a što dovodi do snaženja uloge uprave, povećanja složenosti njihovih poslova i povećavanja upravnog aparata sa tendencijom daljneg širenja. Istraživanja pokazuju da samo četiri evropske zemlje ( isključujući BIH) trenutačno nemaju Fakultet za upravu u svom obrazovnom sistemu. Otvaranjem posebnog Fakulteta za upravu koji bi se bavio ovom složenom i delikatnom materijom u procesu aktuelne političke i društvene tranzicije naše zemlje te ustavnih promjena koje slijede, otklanja se velika praznina u našem obrazovnom sistemu i stvara pretpostavka za racionalnije, efikasnije, ekonomičnije, transparentnije djelovanje profesionalne i stručne javne uprave u BIH obrazovanjem i stvaranjem specijaliziranih…

Više