Category: Novosti i obavijesti

Održano predavanje mr.sc.Amre Babić na temu:” Proces javnih nabavki u organu lokalne samouprave – paradoksi sistema na primjeru iz prakse”

U cilju promocije novog smjera Javne nabavke u upravi, koji je otvoren od tekuće akademske 2018/2019. godine, u ponedjeljak 14.01.2019.  održano je predavanje mr.sc. Amre Babić na temu: ”Proces javnih nabavki u organu lokalne...

K O N K U R S   za izbor u akademska zvanja  – jedan nastavnik  u sva akademska zvanja za „Upravno-pravnu’’ naučnu oblast

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja – jedan nastavnik u sva akademska zvanja za „Upravno-pravnu’’ naučnu oblast

Broj: 759-2/18 Sarajevo, 11.10. 2018. godine   Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja...