+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Zerina Imamović

201

Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Imamović Zerine pod nazivom “ULOGA INVESTICIONIH FONDOVA U BIH, ZEMLJAMA REGIONA I EU”  održat će se u utorak 06.11.2018. godine u 14:30 u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Hanka Omanović

201

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidata Omanović Hanke pod nazivom “REORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KAO REFORMSKI IMPERATIV”  održat će se u utorak 23.10.2018. godine u 13:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja – jedan nastavnik u sva akademska zvanja za „Upravno-pravnu’’ naučnu oblast

Broj: 759-2/18 Sarajevo, 11.10. 2018. godine   Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 618-6/18 od 10.09.2018.godine, te Odluke Senata Univerziteta u sarajevu broj: 01-986-10/18 od 26.10.2018.godine, Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta […]

More details

K O N K U R S za izbor u akademsko zvanje – Dva Viša asistenta za „Upravno-pravnu“ naučnu oblast

Broj: 759-1/18 Sarajevo, 11.10. 2018. godine   Na osnovu člana 93. i 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u zvanje dva (2) Viša asistenta broj: 618-7/18 od 10.09.2018.godine, te uz suglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-986-10/18 od […]

More details

Početak nastave na Master studiju-smjer Javne nabavke u upravi

zastava

Obavještavamo javnost da je nastava na Master studiju smjera Javne nabavke u upravi počela u ponedjeljak 08.oktobra. Na početku prvog predavanja iz predmeta “Metodologija u istraživanju” studentima se obratio direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine Gospodin Đenan Salčin. U kratkim je crtama pojasnio važnost izučavanja Javnih nabavki kako u teoretskom tako i u […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Muhamed Dautović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Dautović Muhameda pod nazivom “UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U SISTEMU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE S POSEBNIM OSVRTOM NA REGRUTOVANJE I SELEKCIJU VOJNIH LICA”  održat će se u četvrtak 20.09.2018. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Ajla Škaljić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Ajle Škaljić pod nazivom “NADZOR U UPRAVI S POSEBNIM OSVRTOM NA INSPEKCIJSKI NADZOR U KANTONU SARAJEVO”  održat će se u ponedeljak 24.09.2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Lejla Čaušević

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Čaušević Lejle pod nazivom “ULOGA I ZNAČAJ KULTURNIH MANIFESTACIJA NA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE U KANTONU SARAJEVO”  održat će se u utorak 17.07.2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

082

Broj: 419-2-1/18 Sarajevo, 09.07.2018.g. Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 419-2-/18 od 13.06.2018.godine, te Odluke Senata Univerziteta u sarajevu broj: 01-773/18 od 27.06.2018.godine, Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu , […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Neira Delić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Delić Neire pod nazivom “UTICAJ POLITIKE NA RAD ORGANA UPRAVE”  održat će se u ponedeljak, 02.07.2018. godine u 13:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details