• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Prostorno uređenje i građenje

Šifra predmeta: FU-I-4-4/o
Predmet: PROSTORNO UREĐENJE I GRAĐENJE
Nosilac: prof.dr Nusret Mujagić
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VII (sedmi)
Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+2
Ukupan broj sati: 60 (30+30)

CILJ PREDMETA
1.Upoznavanje studenata s problematikom prostornog planiranja,prostornog uređenja i građenja u BiH kao dijela privrednog prava a naročito sa ulogom i mjestom državne uprave u tim djelatnostima
2.Osigurati studentima teorijske i praktične uvide u upravne poslove prostornog uređenja i građenja
3.Razviti senzibilitet i razumijevanje alternativnih mogućnosti u jačanju uprave na poslovima prostornog uređenja i građenja naročito s aspekta ekološke zaštite
4.Osposobiti studente da razlikuju ulogu i značaj svakog učesnika u izradi,donošenju i sprovedbu prostorno-planske dokumentacije kao i značaj i ulogu svakog aktera u poslovima građenja.

OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE

I-UVODNI POJMOVI
-Državni interes i društveni značaj građenja i prostornog uređenja
-Mjesto u organizaciji uprave u BiH
II-PROSTORNO PLANIRANJE
-Prostorno planiranje
-Dokumenti i planovi prostornog uređenja u BiH
-Učesnici u izradi i donošenju prostorne dokumentacije
-Postupak izrade i donošenja plana prostornog uređenja
III-PROSTORNO UREĐENJE
-Prostorno uređenje –pojam ,definicija i osnovna načela
-Korisnici prostornog uređenja-javni i privatni interes
IV-UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJE I GRAĐENJA
-Uloga zakonodavstva i organa uprave u poslovima prostornog uređenja i
građenja
-Investiciono tehnička dokumentacija
-Lokacijska dozvola
-Urbanistička saglasnost
-Odobrenje o građenju (građevinska dozvola)
-Upotrebna dozvola
V-GRAĐEVINSKI POSLOVI
– Pojam građenja i građevinskih poslova
– Sudionici u građenju (investitor,projektant,revident,izvođač,nadzorni organ)
-Ugovor o građenju
-Uređenje gradilišta
-Uloga organa uprave (naročito inspekcije) u poslovima građenja
-Zakonito i nezakonito građenje u BiH,osvrt
VI-EKOLOŠKI ASPEKT PLANIRANJA I GRAĐENJA
-Pojam i definicija ekologije i životne sredine
-Zaštita životne sredine

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial