• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Da li se na FU organizuje prijemni ispit?

FU:

Ne!

Upis kandidata se vrši na bazi uspjeha u srednjoj školi bez provođenja prijemnog ispita.

Proces rangiranja liste se vrši na osnovu:

  • općeg kriterija koji se odnosi na postignuti uspjeh u srednjoj školi u sva četiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu ( zbir ocjena);
  • pojedinačnog kriterija koji se odnosi na prosjek ocjena iz predmeta maternji jezik iz sva četiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena);
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial