• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Kako se organizuje nastava PRAKSE na FU?

FU:

FU je potpisao Sporazum o saradnji sa općinama Kantona Sarajevo. Praksa je organizovana tako što se studenti treće godine dijele u više grupa od po deset studenata. Sve grupe imaju svog mentora koji ih nadzire prilikom obavljanja prakse, te su studenti obavezni voditi „Dnevnik stručne prakse“. Student obavlja praksu u zavisnosti od općine u kojoj je prijavljen ili odluke mentora koji pravi raspored studenata po općinama.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial