• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Da li postoji stipendiranje i odgođeno plaćanje školarine na FU?

plaćanje školarine na FU?

FU:

Da, na FU postoji mogućnost stipendiranja ili plaćanja školarine na rate!

Stipendiju na FU možete ostvariti u zavisnosti od uspjeha postignutog tokom srednje škole. Učenici generacije u POTPUNOSTI SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE za prvu godinu studija. U zavisnosti od ostvarenog prosjeka u toku studija možete ostvariti potpuno ili djelimično stipendiranje. Također studentima FU se nudi mogućnosti plaćanja školarine na više rata.

Više informacija možete dobiti na STIPENDIRANJE NA FU.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial