+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Zerina Imamović

201

Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Imamović Zerine pod nazivom “ULOGA INVESTICIONIH FONDOVA U BIH, ZEMLJAMA REGIONA I EU”  održat će se u utorak 06.11.2018. godine u 14:30 u prostorijama Fakulteta za upravu.