• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Osnovni podaci

Naziv: Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
Adresa: Ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, SARAJEVO
Tel.: +387 (0) 33 553-835 i (0) 33 553-837; fax: +387 (0) 33 553-835
Web: www.fu.unsa.ba
E-mail: fakultet@fu.unsa.ba
ID br.: 4201110030002
PDV br.: 201110030002
Tekući računi: UniCredit Bank 3389002201826581; Raiffeisen Bank 1610000078900005;

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial