• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Odbrana doktorske disertacije mr.sc. Merima Tanović

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

—-pridružena članica—-

O B J A V LJ U J E

da će mr.sc. Merima Tanović, magistar pravnih nauka, dana 26.07.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

„Organizacijski i funkcionalni aspekti unapređenja javne uprave s osvrtom na reformu javne uprave u BiH“,

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Edin Ramić, vanredni profesor na „Državno-pravnoj“ naučnoj oblasti na Fakultetu za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Komisije;
  2. Dr. sc. Zenaid Đelmo, redovni profesor na naučnoj oblasti „Upravno pravo i Upravni postupak“, mentor, član Komisije;
  3. Dr. sc. Kata Senjak, vanredni profesor na „Upravno-pravnoj“ naučnoj oblasti na Fakultetu za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, član Komisije.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 11:00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim danom od 8,00-16,00 sati.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial