• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Posjeta EGE UNIVERZITETU iz Izmira 12.11.2013

Na osnovu potpisanog protokola o saradnji prošle sedmice predsjednik Upravnog odbora Fakulteta za javnu upravu Prof.dr Munib Tahirović posjetio je Fakultet za ekonomiju i administrativne nauke Ege Univerziteta iz Izmira. Tom prilikom je sa Dekanesom  Fakultet za ekonomiju i administrativne nauke Ege Univerziteta Prof.dr Julde Kesken dogovorene konkretne aktivnosti vezane za saradnju dva fakulteta. Poseban akcenat je dat na zajedničkom učešću u projektima regionalnog karaktera, zajedničkim nastavnim planovima te razmjene studenata i akademskog osoblja.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial