• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Promocija knjige doc.dr Merime Tanović

U četvrtak 18.04.2019. u prostorijama Fakulteta za upravu održana je promocija knjige doc.dr Merime Tanović pod naslovom “Savremena javna uprava”. Knjiga je promovirana od strane doc.dr Selme Džihanović-Gratz, kao recenzenta, gosp. Refika Begića, v.d. direktora Agencije za državnu službu FBiH i gosp. Nevena Akšamije, direktora Agencije za državnu službu BiH, kao promotora.

Profesorica Džihanović-Gratz navela je kako joj je bila izuzetna čast i zadovoljstvo učestvovati i promovirati baš ovu publikaciju, prepoznavajući izraziti potencijal autorice i Fakulteta za upravu, ali i ozbiljan naučni doprinos procesu reforme javne uprave i pridruživanju EU.

Refik Begić, v.d. ADS FBIH istakao je značaj ove publikacije za širu društvenu javnost, kao i praktičnu upotrebu zaposlenim u organima državne službe u svakodnevnom radu, te upotrebu u kontekstu unapređenja efikasnosti organa javne uprave i njihove građanske orijentacije.

Neven Akšamija, direktor ADS BiH, naročito je pohvalio sveobuhvatan pristup u kritičko-analitičkom dijelu uporednih praksi, te sistematsko-logički slijed u dijelu koji se odnosi na reformski proces u BiH, ali i konstruktivne prijedloge za buduća rješenja.

Autorica je objasnila kako je ova knjiga plod dugogodišnjeg akademskog rada i zalaganja, zbira komparativnih analiza i najboljih uporednih praksi primjenjivih u procesu reforme javne uprave u BiH, te da ova knjiga kao takva predstavlja jedinstveno izdanje ove vrste i naziva u BiH, te se na kraju zahvalila promotorima, prisutnim kolegama i studentima.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial