Category: Oglasna ploca

K O N K U R S  za izbor u akademska zvanja

Na osnovu članova 93., 96. i 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 834-3/18 od 18.10.2018.godine,...

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Mersin Strojil

Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Strojil Mersina pod nazivom “ZNAČAJ STRATEŠKOG PLANIRANJA U FUNKCIJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA ORGANIZACIJE”  održat će se u petak 21.12.2018. godine u 13:00 u prostorijama Fakulteta za upravu. Please follow and like us:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial