• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Pozdravna riječ prodekanese za nastavu

Dragi studenti,

Čast mi je i zadovoljstvo poželiti vam dobrodošlicu na Fakultet za upravu u Sarajevu, i čestitati vam na izboru koji ste napravili. FU je najmlađa, a i jedina ove vrste, visokoškolska ustanova u Sarajevu. Svrha otvaranja ovog Fakulteta 2005. godine, koji je vremenom ispunio mnoge značajne ciljeve, je bila da se naučno sagleda mjesto javne uprave u modernom bosanskohercegovačkom društvu, ali i svijetu općenito. Jedno od najbitnijih razlikovnih svojstava FU-u jeste da je pridruženi član Univerziteta u Sarajevu, kao i činjenica da je studij organiziran po modelu 4+1+3.

Na FU je do sada diplomu prvog ciklusa studija steklo oko hiljadu studenata. Bolonjski proces studiranja podrazumijeva stalno prisustvovanje nastavnim aktivnostima; sistem je bodovni što podrazumijeva bodovanje prisustva i učestvovanja u nastavnom procesu, testovima i završnoj provjeri znanja. Sve nastavne aktivnosti se vrednuju i sabiru. Ovakav nastavni proces podrazumijeva i interaktivnost, odnosno, koherentnu saradnju u svim oblicima nastave između studenata i nastavnog osoblja. Također, od vas se očekuje da budete permanentno angažirani u nastavnom procesu. Nauka je način prikupljanja i obrađivanja spoznaja kroz organiziran i sistematičan proces, a naučni proces je sistematsko sakupljanje znanja o nekom sustavu ili predmetu proučavanja. Nauka je pokretač razvoja društva u cjelini, a vi budući akteri tog razvoja i promjena. Studij koji ste upisali omogućit će vam da stičete znanja kroz kompleksne kognitivne procese, a onda će vam stečeno znanje pomoći da razumijete i materijalnu i duhovnu stvarnost društva. Nastavni programi su definisani tako da ćete steći znanja iz ekonomskih, pravnih i humanističkih znanosti, s ciljem da vam omogućimo globalnu konkurentnost.

Želimo vam uspjeh i zadovoljstvo u radu i učenju. Naša težnja je da rezultate svog rada vidimo u uspješnim mladim ljudima, članovima naše velike akademske zajednice. Nastavno osoblje FU-u uživa ugled u široj akademskoj zajednici i ulaže napore da vas stavi pred izazove kako bi vas se motivisalo da pomjerite sopstvene granice u razmišljanju i učenju. Ovo je, stoga, vaša prilika da se iskažete u jednoj od najkompleksnijih oblasti moderne države – upravi.

Nakon završenog prvog ciklusa stičete zvanje Bachelor/Bačelor uprave, nakon drugog Magistar uprave, a po završenom trećem cikusu zvanje Doktor upravnih nauka.

Stečene diplome će vam omogućiti zaposlenje u organima državne uprave, privatnim kompanijama,te formiranje i vođenje privatnih firmi. Magistar uprave je osposobljen za zaposlenje na složenim zadacima u državnoj službi kao i u privatnom sektoru.

Doc.dr Merima Tanović

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial