• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Kolika je cijena školarine na FU?

FU:

Školarina na FJU iznosi 2.950,00 KM po godini. U cijenu studija uračunati svi troškovi studija kao što su:

  • nastava i vježbe,
  • konsultacije,
  • troškovi upisa (upisni materijal, index, e-index),
  • polaganje ispita,
  • administrativni poslovi vođenja dokumentacije (potvrde, uvjerenja itd.)
  • odnos profesora i uposlenika na FU prema studentima, gdje posebno ističemo Studentsku službu koja radi sa strankama od 8.00 do 16.00 h, Dekana i Prodekana za nastavu koji su tu da riješe sve probleme s kojim se studenti susreću na FU te da na taj način doprinesu lakšem studiranju.

Pošto FU nije korisnik budžeta, nego se finansira iz naplaćenih školarina, Uprava FU je bila jednoglasna da je ova cijena minimum za koju se može ponuditi kvalitetna usluga.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial