+387 33 553 837

Od 2016 godine u ponudi Centra za cjeloživotno učenje imamo slijedeće teme seminara: