• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Koliko studenata prima FU?

FU:

Prijem studenata na FU vrši se na osnovu objavljenog Konkursa.

Konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu objavljuje se na web-stranici Fakulteta,

dnevnoj štampi, kao i na oglasnoj ploči Fakulteta, i to najkasnije dva mjeseca prije početka studijske godine.

FU je do sada upisivao oko 150 studenata na prvu godinu studija.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial