+387 33 553 837

FU postiže kvalitet obrazovanja i upravljanja svim procesima na fakultetu u nivou određenom prihvaćenim međunarodnim standardima, univerzalnim principima i vrijednostima akademskog rada, razvijena je međunarodna saradnja, razmjena kadrova i akademska mobilnost općenito.
FU educira studente sa znanjem, vještinama i sposobnostima da postanu učesnici u vođenju i organizovanju uprave i nosioci reformi i razvoja zasnovanog na stručnosti, usvajanju dobrih praksi, inovacijama i akademskoj izvrsnosti, kroz primjenu standarda postavljenih Bolonjskom deklaracijom.

FU realizira koncept cjeloživotnog učenja i naučno-istraživački rad kao oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine, utemeljenog na transferu znanja i vještina i akademskoj mobilnosti i razmjeni sa relevantnim državnim i drugim zainteresiranim institucijama te univerzitetima, fakultetima i ostalim institucijama u Evropskoj uniji i cijelom svijetu.